Arhus Centri
 


 
 

ARHUS CENTAR U SARADNJI SA OPŠTINOM BERANE OBILJEŽIO 20 SEPTEMBAR –DAN PROGLAŠENJA CRNE GORE EKOLOŠKOM DRŽAVOM


Povodom 20. septembra, Dana proglasenja Crne Gore   ekolonaškom drzavom  u  Opštini Berane održane...

Opširnije

JAVNE KONSULTACIJE U VEZI SA PLANOVIMA UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM ZA ADAPTACIJU STUDENTSKIH DOMOVA


U okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost – INVO“ jedna...

Opširnije

Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada


Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...

Opširnije

Javna rasprava o Predlogu drugog nacionalnog izvještaja o sprovođenju Arhuske konvencije u Crnoj Gori


Poštovana/i, Pozivamo Vas da prisustvujete Javnoj raspravi o Predlogu drugog nacionalnog izvještaja...

Opširnije

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha


16.01.2014.godine Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne...

Opširnije

Najnoviji članci

ARHUS CENTAR U SARADNJI SA OPŠTINOM BERANE OBILJEŽIO 20 SEPTEMBAR –DAN PROGLAŠENJA CRNE GORE EKOLOŠKOM DRŽAVOM
septembar 22, 2014

Povodom 20. septembra, Dana proglasenja Crne Gore   ekolonaškom drzavom  u  Opštini Berane održane su  interaktivne...
JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu obilježavanja i zahtjevima za sigurno korišćenje uređaja koji emituju optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračenja
septembar 6, 2014

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu obilježavanja i zahtjevima za sigurno korišćenje uređaja koji emituju optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračenja Ministarstvo održivog razvoja i turizma...
JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vrstama uređaja koji emituju ultrazvuk ili uređaja koji emituju optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračenja za koje se izdaju dozvole za korišćenje
septembar 6, 2014

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vrstama uređaja koji emituju ultrazvuk ili uređaja koji emituju optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračenja za koje se izdaju dozvole za korišćenje Ministarstvo...
JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vrstama zatečenih značajnih izvora nejonizujućih zračenja za koje se izrađuje Studija korišćenja zatečenih značajnih izvora nejonizujućih zračenja
septembar 6, 2014

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o vrstama zatečenih značajnih izvora nejonizujućih zračenja za koje se izrađuje Studija korišćenja zatečenih značajnih izvora nejonizujućih zračenja Ministarstvo održivog...
 
Powered by Wordpress Themes